Service Level Agreement

Als je een portal,mobile app, API of Continuous Delivery ontwikkelstraat door ons laat bouwen, kan je ervoor kiezen om een SLA (Service Level Agreement) af te sluiten.

Een SLA is niet verplicht, maar wel aan te raden. Met een SLA ben je verzekerd van maximale uptime van je nieuwe software. Neem je een service level agreement af bij HybrIT, dan kies je voor developers die jouw IT-landschap volledig begrijpen. Ze zijn immers betrokken geweest bij de bouw van jouw software.

Wanneer is een SLA een logische keuze?

  • Er is (nog) onvoldoende kennis over de software binnen je bedrijf;
  • Er is geen IT capaciteit om het beheer zelf uit te voeren;
  • Het product is bedrijfskritisch en je wilt maximale zekerheid;
  • Je verwacht dat er in korte tijd extra functionaliteit gewenst is en wilt dan snel schakelen.

"De support wordt geleverd door de developers die ook je product hebben gebouwd."

Wat mag je verwachten van een SLA?

Voor een vast laag maandbedrag beschik je over IT support via ons service level agreement. Onze helpdesk is altijd bereikbaar als centraal aanspreekpunt. Wij voeren correctief onderhoud uit en we monitoren de uptime en snelheid van de software. De monitoring tool draait 24/7 en deze controleren wij dagelijks. Vinden wij iets afwijkends, dan geven wij gevraagd en ongevraagd advies over preventief onderhoud. Minimaal één keer per half jaar is er een gezamenlijk overleg over de onderhouds- en supportdiensten.

Daarnaast leveren wij preventief, adaptief en vernieuwend onderhoud en additionele support (bijvoorbeeld onderhoud van externe koppelingen). De kosten hiervan zijn niet inbegrepen in het standaard lage maandbedrag, maar worden apart in rekening gebracht. Meerwerk wordt nooit doorbelast zonder toestemming vooraf.

Benieuwd naar een service level agreement voorbeeld? Klik dan hier om onze service level agreement template te downloaden.

Let’s meetRequirementsgatheringClickable demo -prototypingDelivery MVPDevOpsFeasibility checkAgile Development -building MVPLet’s meetRequirementsgatheringFeasibilitycheckClickable demoprototypingAgileDevelopment -building MVPOplevering MVPDevOps

Benieuwd naar een service level agreement voorbeeld?

Weten hoe je je goed voorbereidt op het ontwikkelen van een portal? Download dan de checklist.

Hierin lees je:

  • Wat de belangrijkste onderdelen van de businesscase zijn
  • Wat de non-functional requirements voor een portal zijn
  • Hulp bij de keuze tussen een standaard-portal en een portal op maat